Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - modernizacja sortowni

Dodano: 13.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.2.2018 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - energia

Dodano: 08.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.14.2018 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - energia

Dodano: 07.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.14.2018 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia - energia

Dodano: 07.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Zmianę treści SIWZ i ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.14.2018 - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Dodano: 05.11.2018

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2018.DW - aktualne.

Sprostowanie - modernizacja sortowni

Dodano: 03.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.2.2018 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - modernizacja sortowni

Dodano: 31.10.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.2.2018 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - biofix

Dodano: 30.10.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2018 - aktualne.