Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony

Dodano: 21.02.2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 21.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 14.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2020 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 13.02.2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 13.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2020 - aktualne.

Informacja o zmianie cen jednostkowych za usługę zagospodarowania odpadów

Dodano: 31.01.2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” informuje, że Zarząd Związku w dniu 30 stycznia 2020 roku, podjął uchwałę nr 27/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 01, 19 12 01 i 20 01 01, wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny z mocą jej obowiązywania od 01 lutego 2020 roku. Uchwała ta ustala cenę jednostkową za usługę zagospodarowania odpadów – świadczoną przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu - tabela cenowa.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 31.01.2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zagospodarowanie zużytych opon – odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą odbioru/transportu”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 30.01.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.