Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie

Dodano: 26.05.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - Ogumienie

Dodano: 12.04.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2017 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - Ogumienie

Dodano: 29.03.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2017 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ogumienie

Dodano: 23.03.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2017 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - Ogumienie

Dodano: 23.03.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2017 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Ogumienie

Dodano: 17.03.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2017 - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - Ochrona osób i mienia

Dodano: 08.03.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2017 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - Ochrona osób i mienia

Dodano: 20.02.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2017 - aktualne.