Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 08.02.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Referent ds. ochrony środowiska, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2021.DW - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 02.02.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 22.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 15.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 13.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2020 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 12.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 07.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Dodano: 07.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.