Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 26.02.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.

Informacja o wyniku naboru

Dodano: 23.02.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Referent ds. ochrony środowiska, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2021.DW - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 17.02.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2020 - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 09.02.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi, w podziale na Zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 08.02.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Referent ds. ochrony środowiska, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2021.DW - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 02.02.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 22.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 15.01.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2020 - aktualne.