Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 12.08.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 03.08.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Działania edukacyjno-informacyjne dla Projektu pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 29.07.2022

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Kierownik Stacji, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2022.ID - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 26.07.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla rozbudowy ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 11.07.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Dodano: 27.06.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych pn. „Dostawa i montaż (wymiana) przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Wstępne konsultacje rynkowe.

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 13.04.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Usługa ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 05.04.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.