Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 01.12.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 27.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 27.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie umowy

Dodano: 27.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie umowy, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2018 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 17.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2020 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 13.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.12.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 10.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2020 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Dodano: 10.11.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2020 - aktualne.