Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 28.09.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: Informacja o zakonczeniu wstępnych konsultacji rynkowych

Dodano: 26.09.2022

W dziale Zamówienia publiczne - wstępne konsultacje rynkowe zamieszczono Informację o zakonczeniu wstępnych konsultacji rynkowych, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.5.1.2022 - wstępne konsultacje rynkowe.

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 19.09.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 14.09.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: Zmiana (Nr 1) ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Dodano: 30.08.2022

W dziale Zamówienia publiczne - wstępne konsultacje rynkowe zamieszczono Zmianę (Nr 1) ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.5.1.2022 - wstępne konsultacje rynkowe.

Informacja o wyniku naboru

Dodano: 30.08.2022

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Stacji, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2022.ID - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb przetarg nieograniczony

Dodano: 12.08.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 03.08.2022

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Działania edukacyjno-informacyjne dla Projektu pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - Postępowania wg PZP - aktualne.