Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 25.05.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 14.05.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.3.2021.DW - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 06.05.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do bel”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 20.04.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 19.03.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Stanowisko Audytora wewnętrznego, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2021.DW - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 08.03.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.18.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 26.02.2021

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2020 - aktualne.

Informacja o wyniku naboru

Dodano: 23.02.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Referent ds. ochrony środowiska, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2021.DW - aktualne.