Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ubezpieczenie

Dodano: 14.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2017 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - Ubezpieczenie

Dodano: 14.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2017 - aktualne.

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie

Dodano: 08.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2017 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - Ubezpieczenie

Dodano: 07.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert w ramach zadania nr 2 i zadania nr 3, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - Ubezpieczenie

Dodano: 07.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ubezpieczenie

Dodano: 02.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - Ubezpieczenie

Dodano: 02.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie

Dodano: 26.05.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.