Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenia

Dodano: 27.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2016 - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania - ubezpieczenie

Dodano: 22.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - ubezpieczenie

Dodano: 17.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.10.2016 - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - rekultywacja kwatery #1

Dodano: 14.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2016 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie

Dodano: 13.06.2016

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Unieważnienie postepowania w ramach zadania nr 1 - ubezpieczenia

Dodano: 10.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postepowania w ramach zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - ubezpieczenia

Dodano: 07.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono: Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.9.2016 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi - maszyna przeładunkowa

Dodano: 01.06.2016

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2016 - aktualne.