Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - Ochrona osób i mienia

Dodano: 20.02.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opony

Dodano: 17.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2015 - aktualne.

SIWZ zmiana - Opony

Dodano: 11.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono SIWZ zmiana oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2015 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RDF

Dodano: 09.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2015 - aktualne.

Informacja o wynikach naboru: Podinspektor ds. ochrony środowiska

Dodano: 02.02.2015

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Informację o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Młodszy referent ds. zakupów i rozliczeń - przejdź do informacji.

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: RDF

Dodano: 02.02.2015

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, zmianę treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2015 - aktualne.

Nabór: Młodszy referent ds. zakupów i rozliczeń

Dodano: 02.02.2015

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Młodszy referent ds. zakupów i rozliczeń - przejdź do ogłoszenia.

Przetarg nieograniczony - Opony

Dodano: 30.01.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.