Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Pytania i odpowiedzi

Dodano: 25.02.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2014 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 24.02.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2014 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 24.02.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano: 20.02.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2014 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 14.02.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2014 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 07.02.2014

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2014 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 31.01.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa blach perforowanych do sita bębnowego Sutco TRS Ø 3000 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi -aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 22.01.2014

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. "Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2". Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi -aktualne.