Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Zamówienie publiczne: przetarg nieograniczony

Dodano: 14.07.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 07.07.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Stanowisko Audytora wewnętrznego, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2021.DW - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 28.05.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 25.05.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 14.05.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.3.2021.DW - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 06.05.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do bel”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Zamówienie publiczne: tryb podstawowy bez negocjacji

Dodano: 20.04.2021

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 19.03.2021

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Stanowisko Audytora wewnętrznego, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2021.DW - aktualne.