Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Informacja z otwarcia ofert - paliwa

Dodano: 27.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.15.2018 - aktualne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozbudowa instalacji odgazowania

Dodano: 27.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.11.2018 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - projekt i budowa bud. socjalnego

Dodano: 26.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2018 - aktualne.

Informacja o wyniku naboru - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Dodano: 23.11.2018

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.2.2018.DW - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - odcieki

Dodano: 23.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2018 - aktualne.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - odcieki

Dodano: 23.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.16.2018 - aktualne.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2 - biofix

Dodano: 20.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2018 - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - biofix

Dodano: 20.11.2018

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.13.2018 - aktualne.