Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - Energia elektryczna na 2018

Dodano: 11.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.8.2017 - aktualne.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym kompletnego studium wykonalności - Zapytanie ofertowe

Dodano: 09.10.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Zapytania ofertowe, zamieszczono treść Zapytania ofertowego na usługę opracowania kompletnego wniosku o dofinansowanie, w tym kompletnego studium wykonalności, dla projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu", dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.2.13.2017 - Zapytania ofertowe.

Informacja o wyborze - Specjalista ds. zakupów i rozliczeń w Dziale Zaplecza Technicznego i Transportu

Dodano: 22.09.2017

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Informację o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. zakupów i rozliczeń w Dziale Zaplecza Technicznego i Transportu, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2017.DW - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - RDF

Dodano: 06.09.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2017 - aktualne.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko - Specjalista ds. zakupów i rozliczeń w Dziale Zaplecza Technicznego i Transportu

Dodano: 04.09.2017

W dziale NABÓR - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. zakupów i rozliczeń w Dziale Zaplecza Technicznego i Transportu, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2017.DW - aktualne.

Otwarcie ofert - RDF

Dodano: 28.08.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2017 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - RDF

Dodano: 16.08.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2017 - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - Odcieki

Dodano: 21.07.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2017 - aktualne.