Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Ogłoszenie o udzleniu zamówienia

Dodano: 05.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o udzleniu zamówienia, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.24.2019 - aktualne.

Zmiana treści SIWZ

Dodano: 04.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 04.03.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. postępowania o numerze referencyjnym JRP.271.1.1.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 27.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.2.2020 - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 26.02.2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 21.02.2020

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw”. Więcej informacji w dziale Zamówienia publiczne - przetargi - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 21.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2020 - aktualne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 14.02.2020

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.1.2020 - aktualne.