Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Przetarg nieograniczony - RDF

Dodano: 16.08.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.7.2017 - aktualne.

Najkorzystniejsza oferta - Odcieki

Dodano: 21.07.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2017 - aktualne.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Ubezpieczenie

Dodano: 04.07.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.5.2017 - aktualne.

Informacja z otwarcia ofert - Odcieki

Dodano: 03.07.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację z otwarcia ofert, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2017 - aktualne.

Przetarg nieograniczony - Odcieki

Dodano: 23.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.6.2017 - aktualne.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie

Dodano: 23.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2 i zadania nr 3, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.3.2017 - aktualne.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Ubezpieczenie

Dodano: 19.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2017 - aktualne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ubezpieczenie

Dodano: 14.06.2017

W dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Przetargi - aktualne, zamieszczono Pytania i odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ, dot. postępowania o numerze referencyjnym UA.271.1.4.2017 - aktualne.