Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Aktualności

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 13.02.2024

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Starszy referent ds. zakupów i rozliczeń, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2024.ID - aktualne.

Drugie ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

Dodano: 06.02.2024

W związku z brakiem ofert na pierwsze ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), dwuetapowy:
1) etap I – ocena złożonych ofert cenowych;
2) etap II – negocjacje z wybranymi oferentami;
na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia (obręb 0013-Prażuchy Nowe), stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Szczegóły w treści ogłoszenia oraz w załącznikach do pobrania

Informacja o wyniku przetargu

Dodano: 05.02.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) informuje, że w Przetargu pisemnym (ofertowym), dwuetapowym na sprzedaż na pniu drzew, ogłoszonym w dniu 26 stycznia 2024 roku, w terminie składania ofert, tj. do dnia 2 lutego 2024 roku, nie wpłynęła żadna oferta - Informacja o wyniku przetargu.

Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

Dodano: 26.01.2024

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), dwuetapowy:
1) etap I – ocena złożonych ofert cenowych;
2) etap II – negocjacje z wybranymi oferentami;
na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia (obręb 0013-Prażuchy Nowe), stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Szczegóły w treści ogłoszenia oraz w załącznikach do pobrania

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 04.01.2024

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Informację o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. inwestycji, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2023.ID - aktualne.

Plan audytu na rok 2024

Dodano: 22.12.2023

W dziale INNE - Audyt, zamieszczono Plan audytu wewnętrznego na rok 2024 z dnia 22 grudnia 2023 r. dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Audyt.

Zmiana Statutu Związku

Dodano: 12.12.2023

W dziale INFORMACJA - Statut Związku, zamieszczono Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym w dniu 12.12.2023 r.) w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu - Statut Związku.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Dodano: 04.12.2023

W dziale NABÓR - Aktualne, zamieszczono Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko: Specjalista ds. inwestycji, dot. postępowania o numerze referencyjnym PK.2110.1.2023.ID - aktualne.